சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனம்

உலகத் தொழிலாளர் தினம்

உலக தொழிலாளர் தினம் இன்று (01) எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் உத்தியோகப்பூர்வமாக கொண்டாடப்படுகிறது....