சங்கச் செய்திகள்

தேங்காய் உடைத்து எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் தோட்டத் தொழிலாளர்கள்

நாட்டின் ஆளும் கட்சி, எதிர்கட்சி, கூட்டு எதிர்கட்சி என அனைவரும் உலக தொழிலாளர் தினத்தை கொண்டாடுவதை எதிர்த்து...