சங்கச் செய்திகள்

1650 அடி ஆழத்தில் சத்தியாகிரகம்

கொட்டியாகும்புர போகல காரீய அகழ்வுச் சுரங்கத்தில் 1650 அடி ஆழத்தில் ஊழியர்கள் சிலர் நேற்று (10) சத்தியாகிரகத்தில்...

அரசியல் பழிவாங்கலுக்குள்ளாவர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைப்பதில் தாமதம்

அரசியல் பழிவாங்கல்களுக்குள்ளானவர்களுக்கான நிவாரணங்களை வழங்குவதாக நூறு நாள் அரசாங்கத்தில் பிரதமர் ரணில்...