சங்கச் செய்திகள்

கடமைகளை பொறுப்பேற்காத டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு மீண்டும் ஊவாவில் வாய்ப்பு

தேசிய கல்வியற் கல்லூரிகளில் பயின்று வெளிமாவட்ட பாடசாலைகளில் நியமனம் பெற்ற டிப்ளோமாதாரிகள் மீண்டும் ஊவா...

அரச ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிப்பு ஆகக்குறைந்து 3,000 ஆகக்கூடியது 24,000

அரச ஊழியர்களின் சம்பளம் ஆகக்குறைந்தது 3,000 ரூபாவினாலும் ஆகக்கூடியது 24,000 ரூபாவினாலும் அதிகரிக்கப்படுவதாக நிதி...