சங்கச் செய்திகள்

ஓமான் செல்ல ஒன்லைன் வீஸா

ஓமானுக்கு விஜயம் செய்யவுள்ள வௌிநாட்டவர்கள் இணையமூலமாக விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது....

அஞ்சல் தொழிற்சங்கத்தினர் நள்ளிரவு முதல் 24 மணிநேர சுகயீன விடுமுறை போராட்டம்

இன்று நள்ளிரவு முதல் 24 மணிநேர சுகயீன விடுமுறை தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபட அஞ்சல் தொழிற்சங்கங்கள்...