சங்கச் செய்திகள்

விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட பட்டதாரிகள் மேன்முறையீடு செய்யலாம்

வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு நியமனம் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட பட்டதாரிகள்...

கொடுப்பனவுக்காய் காத்திருக்கும் பிறப்பு, இறப்பு, திருமண பதிவாளர்கள் சங்கம்!

பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் திருமண பதிவாளர்களுக்கு கடந்த ஆறு மாதங்கள் கொடுப்பனவு கிடைக்கப்பெறவில்லை பிறப்பு,...

புதிய அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவை: தொழில் அமைச்சராக நிமல் சிறிபால டி சில்வா

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன முன்னணி தலைமையிலான புதிய அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவை மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி...