சங்கச் செய்திகள்

ஒற்றை பயன்பாடு பிளாஸ்டிக்கு தடை விதிக்கும் துபாய் சர்வதேச விமானநிலையம்

ஒரு தடவை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுவது எதிர்வரும் 2020ம் ஆண்டு ஜனவரி...