சர்வதேச செய்திகள்

பஹ்ரேய்ன் புலம்பெயர் தொழிலாளர் மருத்துவக்கட்டணம் அதிகரிப்பு!

பஹ்ரேயினில் பணியாற்றும் புலம்பெயர் தொழிலாளருக்கான வைத்திய கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு பிரதிப்...