உள்நாட்டுச் செய்திகள்

தேங்காய் உடைத்து எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் தோட்டத் தொழிலாளர்கள்

நாட்டின் ஆளும் கட்சி, எதிர்கட்சி, கூட்டு எதிர்கட்சி என அனைவரும் உலக தொழிலாளர் தினத்தை கொண்டாடுவதை எதிர்த்து...

மின்சாரம்,உட்பட அத்தியவசய பொருட்களுக்கு வரி அதிகரிப்பில்லை

மின்சாரம், குடிநீர் மருந்துவகை உட்பட அத்தியவசியப் பொருட்களுக்கான வரி அதிகரிக்கப்படமாட்டாது என்று அரசாங்கம்...

சித்த மருத்துவ பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் அரச சேவையில் புறக்கணிப்பு

யாழ்.பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கிழக்கு பல்கலைக்கழக சித்த மருத்துவத்துறையில் கல்விகற்று பட்டம்பெற்ற மாணவர்கள்...