உள்நாட்டுச் செய்திகள்

இனரீதியான கல்வி நிறுவனங்கள் வேண்டாம் – அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம்

இன அடிப்படையிலான கல்வி நிறுவனங்களில் நாட்டில் உதயமாவதை தடுப்பது அதிகாரிகளின் பிரதான கடப்பாடு ஆகும் என்று...

வட ​மேல் மாகாண வன்முறை தூண்டல்கள்- அரச, தனியார் துறை ஊழியர்கள் தொடர்பு

அரச மற்றும் தனியார்துறை ஊழியர்கள் பலர் வட மேல் மாகாணத்தில் அண்மையில் ஏற்பட்ட வன்முறைகளுக்கு தூண்டுதலாக...

உலக செவிலியர் தினம்

“பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் இப்பணியின் இரு கண்கள்” அன்னைக்கு அடுத்தபடியாக அன்பாகவும் அரவணைப்பாகவும்...