உள்நாட்டுச் செய்திகள்

முகாமைத்துவ பயிற்சியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க இறுதித் திகதி நீடிப்பு

இலங்கை மத்திய வங்கியில் முகாமைத்துவ பயிற்சியாளரை இணைத்துக்கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்களை அனுப்பவேண்டிய இறுதித்...

ஒரு குடும்பத்துக்கு மாதாந்தம் 50,000 தேவை: தோட்டத்தொழிலாளர்களின் நிலை?

ஆட்சிக்கு வந்ததும் தோட்டத் தொழிலாளர்களை முழுமையாக பொறுப்பேற்கத் தயாரென ஜனநாயக தேசிய முன்னணியின் ஜனாதிபதி...