உள்நாட்டுச் செய்திகள்

குடும்ப வன்முறைக்கு எதிரான சட்ட ஏற்பாடுகளை நீங்கள் அறிவீர்களா?

பால்நிலை என்றால் என்ன? பாலியல் உரிமைகள், பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள்,...

அரச நிறுவனங்களின் தலைவர்களையும், பணிப்பாளர்களையும் பதவிவிலகுமாறு அறிவுறுத்தல்

தமது இராஜினாமா கடிதங்களை ஒப்படைக்குமாறு கூட்டுத்தாபனங்கள், சபைகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பணிப்பாளர் சபையின்...

அரச உத்தியோகத்தர்கள் மீதான அரசியல் பழிவாங்கல்: ஆராய ஆணைக்குழு

அரசியல் பழிவாங்கலின் காரணமாக கடந்த காலங்களில் அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு ஏற்பட்டு அநீதி தொடர்பில் விசாரணை...