சங்கச் செய்திகள்

50 ரூபா தர முடியாதாம்…

பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு 50 ரூபாய் மேலதிக கொடுப்பனவை அவர்களுடைய வேதனத்துடன் இணைத்து கொடுப்பது முடியாத...

நன்னீர் மீன்பிடி தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதியத்திட்டம் வழங்க நடவடிக்கை

நன்னீர் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுப்பட்டுள்ள மீனவர்களுக்கான ஓய்வூதியத்திட்டத்தை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள்...