சங்கச் செய்திகள்

மத்திய தபால் பரிமாற்ற பணியாளர்களின் பணிப்புறக்கணிப்பு கைவிடப்பட்டது

தமது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என உறுதி கடிதம் கிடைக்கப்பெற்றதை அடுத்து கொழும்பு மத்திய தபால் பரிமாற்ற...