சங்கச் செய்திகள்

​வௌிநாட்டு தொழில்வாய்ப்பை நாடுவோரின் எண்ணிக்கையில் வீழ்ச்சி – மத்திய வங்கி

2015 இலிருந்து காணப்பட்ட போக்கினைத் தொடர்ந்து வெளிநாட்டுத் தொழில்வாய்ப்பிற்கான வெளிச் செல்லுகைகள் 2019இல்...

தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கடற்றொழிலாளர்கள் விரைவில் விடுவிக்கப்படுவர்

பங்களாதேஷில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள அம்பாலாங்கொடை பிரதேச கடற்றொழிலாளர்கள் 24 பேரும் விரைவில் நாடு...