சங்கச் செய்திகள்

தேர்தலில் தொழிலாளர்களுக்கும் விமோசனம் இல்லை – மக்கள் தொழிலாளர் சங்கம்

Thambiah 1

நடைபெற்று முடிந்த உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல் தொடர்பிலும், தொழிலாளர்கள் விடயத்தில் இந்தத் தேர்தலின் தாக்கம்...

தொழிலாளர் விடயத்தில் அரசாங்கம் மாற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்

malayagam

நடைபெற்று முடிந்த உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல் தொடர்பிலும், தொழிலாளர்கள் விடயத்தில் இந்தத் தேர்தலின் தாக்கம்...