சங்கச் செய்திகள்

​பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பள விவகாரம் தொடர்பில் கலந்துரையாடல்

பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பள விடயம் தொடர்பில் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணிக்கும் அரசாங்கத்திற்கும்...

ஆசிரியர் பற்றாக்குறை நீக்க பட்டதாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரல்

ஊவா மாகாண சபையின் கீழ் இயங்கும் கஷ்டப்பிரதேச தமிழ் மற்றும் சிங்கள மொழி பாடசாலைகளில் நிலவும் 86 ஆங்கில ஆசிரியர்...