உதவி

தொழிலாளர்கள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் சமூகத்துக்கு பயனுள்ள அறிவு மற்றும் தகவல்கள்

கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் அரச தலையீடு அவசியம்: பிரதமரிடம் வலியுறுத்தல்

பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் அடிப்படை சம்பளத்தை 1000 ரூபாவாக அதிகரிக்கும் விடயத்தில் அரச தலையீடு முக்கியமானது...

கூட்டு ஒப்பந்தம்: தொடரும் இழுபறி: அடுத்த பேச்சுவார்த்தை எப்போது தெரியுமா?

பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களது சம்பள உயர்வு தொடர்பான கூட்டு ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்படுவது மேலும் தாமதிக்கலாம்...

கோட்டையில் தொடரும் மலையக இளைஞர்களின் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டம்

பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா அடிப்படை சம்பளம் வேண்டும் என வலியுறுத்தி கொழும்பு – புறக்கோட்டை...

கூட்டு ஒப்பந்தம்: ஜனாதிபதியுடன் இடம்பெறவிருந்து சந்திப்பு பிற்போடல்

 பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களின்வேவதன உயர்வு விடயத்தில் ஜனாதிபதியுடன், தொழிற்சங்கங்கள், முதலாளி சம்மேளனம்...

பெருந்தோட்டத் தொழிற்றுறை

17.-Estate-Labour-Indian-Ordinance   18.-Medical-Wants-Ordinance   19.-Indian-Immigrant-Labour-Ordinance   20.-Minimum-Wages-Ordinance   21.-Trade-Union-Representatives-Entry-into-Estates-Act   22.-Estates-Quarters-Special-Provisions-Act   23.-Allowances-to-Plantation-Workers-Act  ...

இலங்கையில் தொழிற்சங்கங்கள்

ஒரு ஒன்றியத்தில் இணைவதற்கான சுதந்திரம் யாப்பானது சேர்ந்தியங்குவதற்கான சுதந்திரத்தை வழங்குவதுடன் பணியாளர்...